Budynek mieszkalny przy ul. Awicenny we Wrocławiu (Awipolis)

Opis inwestycji wraz z wizualizacją: https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/awipolis/?&product[investition_group_id]=73 realizujemy pierwszy etap inwestycji, tj. budynki L1 i L2

Etap prac: wykonano już niemal wszystkie prace ziemne oraz wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, ukończono ławy oraz stopy fundamentowe obu budynków, w trakcie wykonywania są izolacje fundamentów, ściany oraz słupy i trzpienie żelbetowe. Zaawansowanie prac wynosi aktualnie około 10% wykonanych robót.