Praca

Zainteresowanych pracą zapraszamy do kontaktu.

Kwestionariusz osobowy dla osób chcących zatrudnić się w naszej firmie można pobrać poniżej.

Pobierz plik na w formacie PDF

Kontakt z Działem Kadr

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub pocztą elektroniczną.

+48 77 402 92 33

Treść kwestionariusza

W kwestionariuszu prosimy o podanie następujących danych:

  • Podstawowe dane osobowe
  • Dane kontaktowe
  • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • Ukończona ostatnia szkoła
  • Wyuczony zawód
  • Dodatkowe uprawnienia i kursy
  • Inne umiejętności (prawo jazdy, komputer)
  • Informacje o st. bezrobotnego
  • Data gotowości podjęcia pracy