fbpx

Budynek mieszkalny przy ul. Awicenny we Wrocławiu (Awipolis)

Opis inwestycji wraz z wizualizacją:

https://cutt.ly/jrxRxcA

Etap prac: Inwestycja z zaawansowaniem 85%, sukcesywnie trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach.
– w budynku L2 biały montaż elektryczny i hydrauliczny, zakończono montaż pokrycia dachowego, oraz 60% elewacji
– w budynku L1 trwają prace wykończeniowe, rozpoczęto montaż pokrycia dachowego, elewacja 30%
– trwają prace związane z sieciami sanitarnymi oraz teletechnicznymi, rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu – chodniki i drogi w otoczeniu budynku L1.
– w obydwu budynkach trwa montaż drzwi wewnętrznych do mieszkań oraz witryn wejściowych – sukcesywnie w ślad za robotami elewacyjnymi rozpoczęto montaż balustrad balkonowych
– w budynku L1 zamontowano windy oraz rozpoczęto montaż w budynku L2
– na przełomie lipca i sierpnia planowane jest zakończenia prac przy dachu budynku L1 oraz elewacji obydwu budynków.