fbpx

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny

Wypełnij formularz

  7. UKOŃCZONA SZKOŁA (ostatnia):

  10. Stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu o przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. nr 25 z 1997 r. poz. 970) oświadczam, że:

  od dnia

  Inne

  11. Data gotowości podjęcia pracy w OPEX S.A. :

  12. Skąd dowiedziałeś się o ofercie pracy?:

  OPEX S.A. informuje, że podanie danych w pkt 1-2 i 5-12 jest niezbędne do obsługi procesu rekrutacji i zatrudnienia, i podane tych danych jest zgodne z przepisami prawa pracy (Art.22.1. ustawy kodeks pracy).
  Podanie danych w pkt 3-4 jest opcjonalne i dobrowolne, i dane te mogą być przetwarzane przez OPEX S.A. na podstawie Pani/ Pana zgody. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie tych danych może być wycofana w każdym czasie.


  Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest OPEX S.A. ul. Ozimska 153 w Opolu (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dokumentacji zatrudnienia oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. b. f., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie do 30 dni. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.


  Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest OPEX S.A. ul. Ozimska 153 w Opolu (dalej: Administrator). Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dokumentacji zatrudnienia oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe, a także w celu prowadzenia przez Administratora przyszłych rekrutacji. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. b. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane jedynie Podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną zachowane w bazie Administratora przez okres do 36 miesięcy, a po tym czasie zostaną usunięte. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.