fbpx

AKCJONARIUSZE

DANE FIRMY

Nazwa: „OPEX” SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: ul. Ozimska 153, miejscowość Opole, kod 45-309 Opole
Kraj: Polska, woj. opolskie

KRS 0000034624
NIP 7540335110

Konto bankowe Bank Polskiej Spółdzielczości nr rachunku
46 1930 1028 2240 0249 8580 0001
Kapitał zakładowy 578000,00 zł

KOMUNIKATY DLA AKCJONARIUSZY

DATA NAZWA TEMAT KOMUNIKATU PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU
8 listopada 2021OgłoszenieWalne zgromadzenie akcjonariuszyPobierz plik w formacie PDF
19 maja 2021OgłoszenieWalne zgromadzenie akcjonariuszyPobierz plik w formacie PDF
24 grudnia 2020OgłoszenieDematerializacja akcjiPobierz plik w formacie PDF
8 grudnia 2020OgłoszenieDematerializacja akcji Pobierz plik w formacie PDF
9 listopada 2020OgłoszenieDematerializacja akcjiPobierz plik w formacie PDF
14 października 2020OgłoszenieDematerializacja akcjiPobierz plik w formacie PDF
1 października 2020OgłoszenieInformacja oraz klauzula RODO –
Banku PKO BP SA
Pobierz plik w formacie PDF
Pobierz plik w formacie PDF
29 września 2020OgłoszenieDematerializacja akcjiPobierz plik w formacie PDF
25 czerwca 2020OgłoszenieWalne zgromadzenie akcjonariuszyPobierz plik w formacie PDF