fbpx

AKCJONARIUSZE

DANE FIRMY

Nazwa: „OPEX” SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: ul. Ozimska 153, miejscowość Opole, kod 45-309 Opole
Kraj: Polska, woj. opolskie

KRS 0000034624
NIP 7540335110

Konto bankowe Bank Polskiej Spółdzielczości nr rachunku
46 1930 1028 2240 0249 8580 0001
Kapitał zakładowy 578000,00 zł

KOMUNIKATY DLA AKCJONARIUSZY

DATA NAZWA TEMAT KOMUNIKATU PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU
27 maja 2024 Ogłoszenie Walne zgromadzenie akcjonariuszy zmiana v.2 Pobierz plik w formacie PDF
17 maja 2024 Ogłoszenie Walne zgromadzenie akcjonariuszy Pobierz plik w formacie PDF
29 maja 2023 Ogłoszenie Walne zgromadzenie akcjonariuszy Pobierz plik w formacie PDF
31 maja 2022 Ogłoszenie Walne zgromadzenie akcjonariuszy Pobierz plik w formacie PDF
8 listopada 2021 Ogłoszenie Walne zgromadzenie akcjonariuszy Pobierz plik w formacie PDF
19 maja 2021 Ogłoszenie Walne zgromadzenie akcjonariuszy Pobierz plik w formacie PDF
24 grudnia 2020 Ogłoszenie Dematerializacja akcji Pobierz plik w formacie PDF
8 grudnia 2020 Ogłoszenie Dematerializacja akcji Pobierz plik w formacie PDF
9 listopada 2020 Ogłoszenie Dematerializacja akcji Pobierz plik w formacie PDF
14 października 2020 Ogłoszenie Dematerializacja akcji Pobierz plik w formacie PDF
1 października 2020 Ogłoszenie Informacja oraz klauzula RODO –
Banku PKO BP SA
Pobierz plik w formacie PDF
Pobierz plik w formacie PDF
29 września 2020 Ogłoszenie Dematerializacja akcji Pobierz plik w formacie PDF
25 czerwca 2020 Ogłoszenie Walne zgromadzenie akcjonariuszy Pobierz plik w formacie PDF