fbpx

AKCJONARIUSZE

DANE FIRMY

Nazwa: “OPEX” SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: ul. Ozimska 153, miejscowość Opole, kod 45-309 Opole
Kraj: Polska, woj. opolskie

KRS 0000034624
NIP 7540335110

Konto bankowe Bank Polskiej Spółdzielczości nr rachunku
46 1930 1028 2240 0249 8580 0001
Kapitał zakładowy 578000,00 zł

KOMUNIKATY DLA AKCJONARIUSZY

DATA NAZWA TEMAT KOMUNIKATU PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU
25 czerwca 2020OgłoszenieWalne zgromadzenie akcjonariuszyPobierz plik w formacie PDF