Budynek mieszkalny przy ul. Awicenny we Wrocławiu (Awipolis)

Opis inwestycji wraz z wizualizacją:

https://cutt.ly/jrxRxcA

Etap prac: W obu budynkach zakończono już wykonywanie elementów żelbetowych oraz murowanych konstrukcji. W trakcie wykonywania są drewniane konstrukcje dachów oraz ich pokrycia z blachy, jednocześnie wykonywane są elewacje. Rozpoczęto także prace instalacyjne oraz wykończeniowe wewnątrz. Zaawansowanie całości prac wynosi 60%.

Budynek mieszkalny przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu (Browary Wrocławskie)

Opis inwestycji wraz z wizualizacją:

https://cutt.ly/urxREgK

Etap prac: W budynku wykonywane są ostatnie prace wykończeniowe. Zakończono wykonywanie elewacji, montaż dekoracyjnych żaluzji oraz osłon na dachu budynku. W trakcie wykonywania jest zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku, układanie kostki na drogach, parkingach i chodnikach oraz aranżacja części wspólnych wewnatrz obiektu. Do zamontowania pozostały ostatnie elementy wyposażenia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, skrzynki na listy, ławki oraz kosze na śmieci. Zaawansowanie prac wynosi 95%.

Osiedle mieszkaniowe przy ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu (Nowe Przylesie)

Opis inwestycji wraz z wizualizacją:

https://cutt.ly/urxRTnW

Etap prac: Zakończono wykonywanie elementów żelbetowych i murowanych konstrukcji ostatnich kondygnacji obu budynków. W trakcie wykonywania jest strop nad ostatnią kondygnacją oraz zadaszenia balkonów. Wewnątrz budynków trwa murowanie ścian działowych oraz wykonywanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. Rozpoczęto również montaż stolarki okiennej. Zaawansowanie prac wynosi około 45%